ul. Wałowa 4 lok. 5, 26-610 Radom

Alimenty – kiedy można żądać zmiany ich wysokości?

Divorce concept. Property division of broken couple.

Alimenty przeważnie stanowią kość niezgody między obecnymi lub byłymi małżonkami bądź partnerami. Zasądzenie alimentów w odpowiedniej wysokości jest niezwykle ważne dla obydwu zwaśnionych stron, ponieważ z jednej strony muszą zabezpieczać byt małoletnich dzieci czy też małżonka niewinnego rozkładu pożycia małżeńskiego, a z drugiej strony nie mogą być nadmiernym obciążeniem dla osoby zobowiązanej do ich płacenia. Na szczęście raz zasądzone alimenty nie muszą pozostać w tej samej wysokości na zawsze. Przepisy prawa przewidują możliwość zmiany wysokości zasądzonych alimentów poprzez ich podwyższenie bądź obniżenie, a nawet uchylenie obowiązku alimentacyjnego w całości.

Zgodnie z art. 138 k.r.o. w razie zmiany stosunków można żądać zmiany wysokości zasądzonych alimentów. W orzecznictwie wskazuje się, że „zmiana stosunków” to istotne zmniejszenie lub ustanie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji albo istotne zwiększenie się usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego. Skutkiem takich zmian jest potrzeba skorygowania zakresu obowiązku alimentacyjnego. Zgodnie zaś art. 135 § 1 k.r.o. zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Ustalając wysokość alimentów należy wyważyć pomiędzy interesami obu stron, tak aby zasądzone alimenty nie były zbyt niskie w stosunku do usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, ale jednocześnie, aby zobowiązany rzeczywiście był w stanie je uiszczać (art. 138 k.r.o. w zw. z art. 135 § 1 k.r.o.). Przy ustalaniu wysokości alimentów zawsze zachodzi potrzeba zachowania rozsądnej równowagi pomiędzy zaspokojeniem potrzeb uprawnionego a poziomem życia zobowiązanych do alimentacji.

Jeśli zatem od wydania przez Sąd ostatniego wyroku o alimentach zmieniła się Państwa sytuacja życiowa – na przykład stan zdrowia dziecka uległ pogorszeniu i wymaga ono stałego, odpłatnego leczenia, czy też istnieje potrzeba wysłania dziecka na płatne korepetycje lub rozwój zainteresowań dziecka wymaga dodatkowych nakładów finansowych, albo po prostu koszty utrzymania dziecka wzrosły wraz z jego wiekiem – macie Państwo prawo wystąpić do Sądu o zmianę zasądzonych poprzednio alimentów poprzez ich podwyższenie. W drugą stronę, jeśli straciliście Państwo pracę, Państwa wynagrodzenie uległo znacznemu obniżeniu czy też podupadliście Państwo na zdrowiu, na skutek czego nie jesteście w stanie osiągać takich zarobków jak w czasie, gdy Sąd orzekał o alimentach – możecie Państwo ubiegać się o ich zmianę poprzez obniżenie. 

Zawsze w sprawie o alimenty warto skorzystać z pomocy profesjonalisty – adwokata. Dzięki fachowej wiedzy i umiejętnościom dowodzenia swych racji przed Sądem, adwokat jest w stanie uzyskać znacznie korzystniejszy wyrok, aniżeli wtedy, gdy będziecie Państwo w Sądzie sami.

Kancelaria Rozwodowa Adwokat Monika Skrok w mieście Radom posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw o alimenty, przy zachowaniu najwyższego stopnia rzetelności i zrozumienia dla Państwa problemów. Jeśli potrzebują Państwo porady prawnej lub chcieliby Państwo zaufać nam powierzając prowadzenie swojej sprawy o alimenty zapraszamy do kontaktu z Naszą Kancelarią.